Dark mode

Algemene voorwaarden

De website: socialmediaplanner.be
Is een initiatief van: Social Media Planner onderdeel van Made I.T. BV
Schransdijk 7A
2440 Geel
België
Ondernemingsnummer (KBO-nummer): BE0789.723.322
E-mail: info@socialmediaplanner.be

(hierna “wij” of “Social Media Planner onderdeel van Made I.T.” of de “Verkoper” of de “Dienst” of het “Bedrijf”)

Door een bestelling via de service te plaatsen, garandeert u dat u wettelijk in staat bent om bindende contracten aan te gaan.

Uw informatie

Als u een bestelling wilt plaatsen kan u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw bestelling, waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw creditcardnummer, de vervaldatum van Uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendgegevens. U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht heeft om een krediet- of debetkaart(en) of andere betalingsmethode(n) te gebruiken in verband met een Bestelling; en dat (ii) de informatie die u aan ons verstrekt waar, correct en volledig is. Door dergelijke informatie in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie te verstrekken aan derde partijen die betalingen verwerken om de voltooiing van uw bestelling te vergemakkelijken.

Bestelling-annulering

We behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment om bepaalde redenen te weigeren of te annuleren, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Beschikbaarheid
 • Fouten in de beschrijving of prijzen
 • Fouten in uw bestelling
 • We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

Uw bestelling annuleringsrechten

Alle diensten die u koopt, kunnen alleen worden geannulleerd in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en ons retourbeleid. Ons retourbeleid maakt deel uit van deze algemene voorwaarden.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

We werken ons aanbod van de service voortdurend bij. De diensten die beschikbaar zijn op onze service kunnen verkeerd geprijsd zijn, onnauwkeurig beschreven of niet beschikbaar zijn, en we kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie over onze diensten op de service en in onze advertenties op andere websites. We kunnen en kunnen de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, inclusief prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten niet garanderen. We behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

Prijzenbeleid:

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te herzien voordat een Bestelling wordt geaccepteerd. De vermelde prijzen kunnen door het Bedrijf worden herzien na het accepteren van een Bestelling in het geval van een gebeurtenis die van invloed is op de levering veroorzaakt door overheidsmaatregelen, variatie in douanerechten, hogere verzendkosten, hogere valutakosten en elke andere kwestie die buiten de controle van het Bedrijf ligt. . In dat geval heeft u het recht om uw bestelling te annuleren.

Betalingen

Betaling kan worden gedaan met een geldige kaart (creditcards of debetkaarten) en is onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie door de uitgever van uw kaart. Als we niet de vereiste autorisatie ontvangen, zijn we niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering van uw bestelling.

Abonnementen

Abonnementsperiode

De Dienst of sommige onderdelen van de Dienst zijn alleen beschikbaar met een betaald Abonnement. U wordt vooraf gefactureerd op een terugkerende en periodieke basis, maandelijks of jaarlijks. afhankelijk van het type abonnement dat u selecteert bij de aankoop van het abonnement. Aan het einde van elke periode wordt uw abonnement automatisch verlengd onder exact dezelfde voorwaarden, tenzij u het opzegt of het bedrijf het opzegt.

Abonnement opzeggingen

U kunt de verlenging van uw abonnement annuleren door contact met ons op te nemen via support@socialmediaplanner.be. U ontvangt geen restitutie voor de vergoedingen die u al hebt betaald voor uw huidige abonnementsperiode en u hebt toegang tot de service tot het einde van uw huidige abonnementsperiode.

Facturering

U dient het Bedrijf te voorzien van nauwkeurige en volledige factureringsinformatie, inclusief volledige naam, adres, postcode, telefoonnummer en een geldige betalingsmethode-informatie. Mocht automatische facturering om welke reden dan ook niet plaatsvinden, dan zal het Bedrijf een elektronische factuur uitgeven waarin wordt aangegeven dat u handmatig moet doorgaan, binnen een bepaalde deadline, waarbij de volledige betaling overeenkomt met de factureringsperiode zoals aangegeven op de factuur.

Tariefwijzigingen

Het Bedrijf kan naar eigen goeddunken en op elk moment de abonnementskosten wijzigen. Elke wijziging van de abonnementskosten wordt van kracht aan het einde van de dan geldende abonnementsperiode. Het Bedrijf zal u redelijkerwijs van tevoren op de hoogte stellen van elke wijziging in de abonnementskosten om u de mogelijkheid te geven uw abonnement te beëindigen voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt. Als u de Service blijft gebruiken nadat de wijziging van de abonnementskosten van kracht is geworden, betekent dit dat u ermee instemt het gewijzigde bedrag van de abonnementskosten te betalen.

Terugbetalingen

Bepaalde terugbetalingsverzoeken voor Abonnementen kunnen door het Bedrijf per geval worden overwogen en naar goeddunken van het Bedrijf worden toegekend.

Gratis proefversie

Het Bedrijf kan, naar eigen goeddunken, een Abonnement aanbieden met een Gratis Proefperiode voor een beperkte periode. Mogelijk moet u uw factuurgegevens invoeren om u aan te melden voor de gratis proefversie. Als u uw factureringsgegevens invoert wanneer u zich aanmeldt voor een gratis proefperiode, worden er geen kosten in rekening gebracht door het bedrijf totdat de gratis proefperiode is verlopen. Tenzij u uw abonnement opzegt, worden op de laatste dag van de gratis proefperiode automatisch de toepasselijke abonnementskosten in rekening gebracht voor het type abonnement dat u hebt geselecteerd. Het Bedrijf behoudt zich op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving het recht voor om (i) de algemene voorwaarden van de gratis proefaanbieding te wijzigen, of (ii) een dergelijke gratis proefaanbieding te annuleren.

Promoties

Alle Promoties die via de Service beschikbaar worden gesteld, kunnen onderworpen zijn aan regels die los staan van deze Voorwaarden. Als u deelneemt aan promoties, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Voorwaarden, zijn de Promotieregels van toepassing.

Gebruikersaccounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde informatie verstrekken die nauwkeurig, volledig en actueel is. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze service. U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij Onze Service is of bij een Externe Social Media Service. U stemt ermee in om uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van Uw account. U mag niet als gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet legaal beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk die onderhevig is aan rechten van een andere persoon of entiteit anders dan u zonder de juiste toestemming, of een naam die is anderszins aanstootgevend, vulgair of obsceen. We staan slechts één account per gebruiker toe en als u meerdere accounts probeert aan te maken of ons beleid voor redelijk gebruik schendt, behouden we ons het recht voor om uw gegevens te verwijderen en uw toegang tot onze service te verbieden en te beperken.

Inhoud

Uw recht om inhoud te maken of te plaatsen

Met onze service kunt u inhoud genereren en plaatsen. U bent verantwoordelijk voor de inhoud die u genereert met behulp van de AI-service, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan. Door Inhoud op de Service te genereren en te plaatsen, verleent u Ons het recht en de licentie om dergelijke Inhoud op en via de Service te gebruiken, wijzigen, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te reproduceren en te verspreiden. U behoudt al uw rechten op alle inhoud die u maakt, plaatst of weergeeft op of via de service en u bent verantwoordelijk voor het beschermen van die rechten. U stemt ermee in dat deze licentie ons het recht geeft om uw inhoud beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de service, die ook uw inhoud kunnen gebruiken met inachtneming van deze voorwaarden. U verklaart en garandeert dat: (i) de inhoud van u is (u bezit deze) of u het recht hebt om deze te gebruiken en ons de rechten en licentie verleent zoals bepaald in deze voorwaarden, en (ii) het plaatsen van uw inhoud op of via de Service geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van welke persoon dan ook.

Inhoudsbeperkingen

Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gebruikers van de Dienst. U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor de inhoud en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, ongeacht of dit door u of een derde persoon die uw account gebruikt, wordt gedaan. U mag geen Inhoud genereren of verzenden die onwettig, beledigend, schokkend, bedoeld om te walgen, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is. Voorbeelden van dergelijke aanstootgevende Inhoud omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

 • Onwettige of het bevorderen van onwettige activiteiten.
 • Geautomatiseerd draaien van artikelen en het genereren van botachtige inhoud
 • Lasterlijke, discriminerende of gemene inhoud, inclusief verwijzingen of commentaar over religie, ras, seksuele geaardheid, geslacht, nationale/etnische afkomst of andere doelgroepen.
 • Beperkte branches zoals gebruik van middelen/drugs, dienstverlening aan volwassenen, etc.
 • Spam, machinaal – of willekeurig gegenereerd, die bestaat uit ongeautoriseerde of ongevraagde advertenties, kettingbrieven, enige andere vorm van ongeoorloofde werving of enige vorm van loterij of gokken.
 • Het bevatten of installeren van virussen, wormen, malware, trojaanse paarden of andere inhoud die is ontworpen of bedoeld om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, beschadigen of beperken of om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of andere gegevens te beschadigen of te verkrijgen gegevens van een derde persoon.
 • Inbreuk maken op eigendomsrechten van een partij, waaronder patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, publiciteitsrechten of andere rechten.
 • Zich voordoen als een persoon of entiteit, inclusief het bedrijf en zijn werknemers of vertegenwoordigers.
 • Het schenden van de privacy van een derde persoon.
 • Valse informatie en functies. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, maar niet de verplichting, om, naar eigen goeddunken, te bepalen of enige Inhoud of gebruik van app geschikt is en voldoet aan deze Voorwaarden, weigert of verwijdert u deze Inhoud. Het bedrijf behoudt zich verder het recht voor om opmaak en bewerkingen uit te voeren en de manier waarop inhoud te wijzigen. Het Bedrijf kan het gebruik van de Service ook beperken of intrekken als u dergelijke aanstootgevende inhoud plaatst. Aangezien het Bedrijf geen controle heeft over alle inhoud die door gebruikers en/of derden op de Service is geplaatst, stemt u ermee in de Service op eigen risico te gebruiken. U begrijpt dat u door het gebruik van de Service mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die u beledigend, onfatsoenlijk, onjuist of aanstootgevend vindt, en u stemt ermee in dat het Bedrijf in geen geval aansprakelijk zal zijn voor enige inhoud, inclusief eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van uw gebruik van enige inhoud. U bent verantwoordelijk voor al uw activiteiten in verband met de Services. Elke frauduleuze, beledigende of anderszins illegale activiteit kan een reden zijn voor beëindiging van uw recht op toegang tot of gebruik van de Services. U mag geen mededelingen of verzoeken plaatsen of verzenden of laten plaatsen of verzenden die zijn ontworpen of bedoeld om wachtwoord-, account- of privégegevens van een andere gebruiker van de Services te verkrijgen. Het gebruik van de Services om de beveiliging van een computernetwerk te schenden, wachtwoorden of beveiligingscoderingscodes te kraken, illegaal materiaal over te dragen of op te slaan (inclusief materiaal dat als bedreigend of obsceen kan worden beschouwd), of deel te nemen aan enige vorm van illegale activiteit is uitdrukkelijk verboden. U zult geen Maillist, enige vorm van auto-responder of “spam” uitvoeren op de Services, of processen die worden uitgevoerd of geactiveerd terwijl u niet bent aangemeld bij de Services, of die op een andere manier de goede werking van of een onredelijke belasting van de infrastructuur van de Diensten. Verder is het gebruik van handmatige of geautomatiseerde software, apparaten of andere processen om een deel van de Services te “crawlen”, “schrapen” of “spinnen” ten strengste verboden. U zult de broncode van de Services niet decompileren, reverse-engineeren of anderszins proberen te verkrijgen. U bent verantwoordelijk voor het inhouden, indienen en rapporteren van alle belastingen, heffingen en andere overheidsbeoordelingen die verband houden met uw activiteit in verband met de Services.

Inhoudsback-ups

Hoewel er regelmatig back-ups van de inhoud worden gemaakt, kan het bedrijf niet garanderen dat er geen gegevens verloren gaan of beschadigd raken. Corrupte of ongeldige back-uppunten kunnen worden veroorzaakt door, zonder beperking, Inhoud die beschadigd is voordat er een back-up van wordt gemaakt of die verandert gedurende de tijd dat een back-up wordt gemaakt. Het bedrijf zal ondersteuning bieden en proberen eventuele bekende of ontdekte problemen op te lossen die van invloed kunnen zijn op de back-ups van inhoud. Maar U erkent dat het Bedrijf niet aansprakelijk is met betrekking tot de integriteit van Inhoud of het niet succesvol herstellen van Inhoud in een bruikbare staat. U stemt ermee in om een volledige en nauwkeurige kopie van alle inhoud te bewaren op een locatie die onafhankelijk is van de service.

Auteursrechtbeleid

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke claim dat inhoud die op de service is geplaatst, inbreuk maakt op een auteursrecht of andere inbreuk op intellectueel eigendom van een persoon. Als u de eigenaar van het auteursrecht bent, of namens iemand geautoriseerd bent, en u van mening bent dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt die plaatsvindt via de service, moet u uw kennisgeving schriftelijk indienen ter attentie van onze auteursrechtagent via e-mail op support@socialmediaplanner.be en voeg in uw kennisgeving een gedetailleerde beschrijving van de vermeende inbreuk toe. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief kosten en advocatenhonoraria) voor het verkeerd voorstellen dat enige inhoud inbreuk maakt op uw auteursrecht. Het adres van de Aangewezen Agent van het Bedrijf om een kennisgeving van een beweerde inbreuk te ontvangen (“Aangewezen Agent”) staat vermeld aan het einde van deze sectie. Het is het beleid van het Bedrijf om (1) de toegang tot of het verwijderen van materiaal waarvan het te goeder trouw gelooft dat het auteursrechtelijk beschermd materiaal is dat illegaal is gekopieerd en verspreid door een van onze adverteerders, gelieerde ondernemingen, inhoudaanbieders, leden of gebruikers; en (2) de dienstverlening aan recidivisten verwijderen en beëindigen.

A. Procedure voor het melden van auteursrechtinbreuken: Als u van mening bent dat materiaal of inhoud die zich bevindt op of toegankelijk is via de Services inbreuk maakt op een auteursrecht, stuur dan een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht met de volgende informatie naar de hieronder vermelde Aangewezen Agent:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt;
 2. Identificatie van werken of materialen waarop inbreuk wordt gemaakt;
 3. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt, inclusief informatie over de locatie van de inbreukmakend materiaal dat de eigenaar van het auteursrecht wil laten verwijderen, met voldoende details zodat het Bedrijf in staat is het bestaan ervan te vinden en te verifiëren;
 4. Contactgegevens van de melder inclusief adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres;
 5. Een verklaring dat de kennisgever te goeder trouw meent dat het in (3) genoemde materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en
 6. Een op straffe van meineed afgelegde verklaring dat de verstrekte informatie juist is en dat de melder bevoegd is de klacht namens de auteursrechthebbende in te dienen.

B. Zodra de juiste bonafide kennisgeving van inbreuk is ontvangen door de aangewezen agent: Het is het beleid van het bedrijf:

 1. om het inbreukmakende materiaal te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken;
 2. de aanbieder, het lid of de gebruiker van de inhoud ervan op de hoogte te stellen dat deze het materiaal heeft verwijderd of de toegang daartoe heeft uitgeschakeld; en
 3. dat recidivisten het inbreukmakende materiaal uit het systeem zullen laten verwijderen en dat Bedrijf de toegang tot de Services van een dergelijke contentprovider, lid of gebruiker zal beëindigen.

C. Procedure voor het verstrekken van een tegenkennisgeving aan de aangewezen agent: Als de aanbieder, het lid of de gebruiker van de inhoud van mening is dat het materiaal dat is verwijderd (of waartoe de toegang was uitgeschakeld) geen inbreuk maakt, of de aanbieder, het lid of de gebruiker van de inhoud van mening is dat hij het recht heeft om dergelijk materiaal te plaatsen en te gebruiken van het auteursrecht eigenaar, de agent van de auteursrechteigenaar of, in overeenstemming met de wet, de contentprovider, het lid of de gebruiker, moet een tegenbericht met de volgende informatie sturen naar de hieronder vermelde Aangewezen Agent:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van de inhoudaanbieder, het lid of de gebruiker;
 2. Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of uitgeschakeld;
 3. Een verklaring dat de contentprovider, het lid of de gebruiker te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie van het materiaal; en
 4. De naam, het adres, het telefoonnummer en, indien beschikbaar, het e-mailadres van de contentprovider, het lid of de gebruiker en een verklaring dat een dergelijke persoon of entiteit instemt met de jurisdictie van de federale rechtbank voor het gerechtelijk arrondissement waarin de contentprovider, het lid of het adres van de gebruiker zich bevindt, of, als het adres van de contentprovider, het lid of de gebruiker zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor enig gerechtelijk arrondissement waarin het Bedrijf is gevestigd, en dat een dergelijke persoon of entiteit de betekening of kennisgeving accepteert van de persoon die melding van de vermeende inbreuk. Als de Aangewezen Agent een tegenbericht ontvangt, kan het Bedrijf een kopie van het tegenbericht naar de oorspronkelijke klagende partij sturen om die persoon te informeren dat het Bedrijf het verwijderde materiaal binnen 10 werkdagen kan vervangen of stoppen met het uitschakelen ervan. Tenzij de eigenaar van het auteursrecht een rechtszaak aanspant om een gerechtelijk bevel te verkrijgen tegen de contentprovider, het lid of de gebruiker, kan het verwijderde materiaal worden vervangen of kan de toegang ertoe worden hersteld binnen 10 tot 14 werkdagen of meer na ontvangst van het tegenbericht, naar goeddunken van het bedrijf . Neem contact op met de door het bedrijf aangewezen agent om een melding van beweerde inbreuk te ontvangen op het volgende adres: Schransdijk 7A, 2440 Geel, België.

Intellectueel eigendom

De Service en de originele inhoud (exclusief Inhoud geleverd door U of andere gebruikers), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf en zijn licentiegevers. De Service wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten van zowel het land als het buitenland. Onze handelsmerken en handelsstijl mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Onze Service kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door het Bedrijf. Het bedrijf heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en stemt er verder mee in dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten. We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u deze algemene voorwaarden schendt. Bij beëindiging vervalt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de service. Deze Overeenkomst blijft volledig van kracht terwijl u de Services gebruikt. Het Bedrijf kan uw toegang tot de Services of uw lidmaatschap op elk moment, om welke reden dan ook en zonder waarschuwing beëindigen of opschorten, wat kan leiden tot verbeurdverklaring en vernietiging van alle informatie die verband houdt met uw lidmaatschap. Het Bedrijf kan ook alle Services en toegang tot de App onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, als u een van de voorwaarden van deze Overeenkomst schendt. Bij beëindiging van uw account wordt uw recht om de Services te gebruiken, toegang te krijgen tot de App en enige Inhoud onmiddellijk beëindigd. Bij beëindiging van uw account heeft het bedrijf het recht om uw transacties terug te betalen, of uw geld gedurende een periode van 180 dagen vanaf de beëindigingsdatum vast te houden nadat ze op uw account kunnen worden vrijgegeven. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die, door hun aard, de beëindiging zouden moeten overleven, zullen de beëindiging overleven, inclusief, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid.

Vergoeding

U zult het Bedrijf, zijn moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen en werknemers schadeloosstellen en vrijwaren (inclusief, zonder beperking, van alle schade, aansprakelijkheden, schikkingen, kosten en advocatenhonoraria) van elke claim of eis van een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw toegang tot de Services, het gebruik van de Services, uw schending van deze Overeenkomst of de inbreuk door u of een derde partij die uw account gebruikt op enig intellectueel eigendom of ander recht van een persoon of entiteit. Beperking van de aansprakelijkheid VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL HET BEDRIJF OF HAAR LEVERANCIERS, OF HUN RESPECTIEVE OFFICIERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN MET BETREKKING TOT DE APP OF DE DIENSTEN OF HET ONDERWERP VAN DEZE OVEREENKOMST NALATIGHEID, ONRECHTMATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE WETTELIJKE OF GELIJKE THEORIE (I) VOOR ELK BEDRAG IN HET TOTALE BEDRAG VAN MEER DAN DE MINDER VAN €100 OF DE KOSTEN DIE DOOR U AAN HET BEDRIJF BETAALD ZIJN (EXCLUSIEF DE KOSTEN DIE AAN DE DIENSTVERLENER WORDEN OVERGEDRAGEN) TIJDENS DE 12 -MAAND PERIODE VOORAFGAAND AAN DE TOEPASSELIJKE CLAIM; (II) VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, BEPAALDE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD dan ook; (III) VOOR GEGEVENSVERLIES OF KOSTEN VAN INKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; OF (IV) VOOR ENIGE ZAAK BUITEN DE REDELIJKE CONTROLE VAN HET BEDRIJF. SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. Wij als handelaar zijn op geen enkele manier aansprakelijk met betrekking tot verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit de weigering van autorisatie voor een Transactie, omdat de Kaarthouder de vooraf ingestelde limiet heeft overschreden die door ons is overeengekomen met onze wervende bank van tijd tot tijd.

Garantieverklaring

Bedrijf heeft geen speciale relatie met of fiduciaire plicht jegens u. U erkent dat het Bedrijf geen controle heeft over en niet verplicht is om actie te ondernemen met betrekking tot: welke gebruikers toegang krijgen tot de Services; tot welke Inhoud u toegang hebt via de Diensten; welke inhoud u via de Diensten ontvangt; welke effecten de inhoud op u kan hebben; hoe u de inhoud kunt interpreteren of gebruiken; of welke acties u kunt ondernemen als gevolg van blootstelling aan de inhoud. U ontheft Bedrijf van alle aansprakelijkheid voor het al dan niet verkrijgen van Content via de Services. De Services kunnen informatie bevatten of u verwijzen naar websites die informatie bevatten die sommige mensen aanstootgevend of ongepast vinden. Bedrijf doet geen uitspraken met betrekking tot inhoud die is opgenomen in of toegankelijk is via de Services, en Bedrijf is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid of fatsoen van materiaal dat is opgenomen in of toegankelijk is via de Services. Het Bedrijf geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid van beschrijvingen ergens op de Diensten, of met betrekking tot suggesties of aanbevelingen van diensten of producten die worden aangeboden of gekocht via de Diensten. Gekochte producten en diensten (al dan niet in navolging van dergelijke aanbevelingen en suggesties) worden geleverd “AS IS” zonder enige garantie van het Bedrijf of anderen, tenzij, met betrekking tot anderen (alleen), anders uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk gemaakt door een aangewezen derde partij voor een specifiek product of dienst. DE DIENSTEN, INHOUD, APP, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE VIA DE APP WORDEN VERKREGEN, EN ALLE SOFTWARE WORDEN GELEVERD OP EEN “AS IS”-BASIS, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT, GESCHIKTHEID VAN IMPLICIETE WACHTING VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. SOMMIGE STATEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, DUS BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Toepasselijk recht

De wetten van het land, met uitzondering van de conflicterende wettelijke regels, zijn van toepassing op deze voorwaarden en uw gebruik van de service. Uw gebruik van de Applicatie kan dus onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Geschillenbeslechting

Als u zich zorgen maakt of een geschil heeft over de service, stemt u ermee in om eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het bedrijf.

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, zullen we redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren te informeren voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald. Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de service.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via support@socialmediaplanner.be